Tinh bột nghệ Hương Hùng đáp ứng đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Giay chung nhan ho dang ky kinh doanh
Giấy chứng nhận hộ đăng ký kinh doanh

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm